-‘๑’ Chat Room -‘๑’-
Chú ý : Kick ----> Để xem hướng dẫn toàn tập về sử dụng diễn đàn
Cấm đưa link quảng cáo,bậy bạ lên CB!            Nghiêm cấm nói tục, chửi bậy trong CB!           Cấm đả kích các thành viên khác trên CB!
Cấm đưa link quảng cáo,bậy bạ lên CB!
Nghiêm cấm nói tục, chửi bậy trong CB!
Cấm đả kích các thành viên khác trên CB!